Duchowe rozkosze

76

Kto natomiast jest chrześcijaninem, ten w prawdzie i doskonałości, z wielką radością i duchową rozkoszą, bez trudu i z łatwością, w sposób jakby naturalny zabiega o wszystkie cnoty i nadprzyrodzone owoce Ducha: o miłość, pokój, cierpliwość, wiarę, pokorę i cały prawdziwie złoty rodzaj cnót // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: