Gorliwość

77

Ci, którzy są niedojrzali pod względem duchowym i nie mogą w najwyższym stopniu poświęcić się modlitwie, powinni podjąć posługę braciom. Trzeba też, by czynili to gorliwie, z wiarą i Bożą bojaźnią, uważając, że w ten sposób wypełniają przykazanie Boże i oddają się zajęciom duchowym // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: