Trud

73

Gdybyśmy nie starali się o to, by rozwijały się w nas miłość, pokój, radość, prostota, pokora, ale także łagodność, otwartość i należyta wiara, cierpliwość i życzliwość, trudzilibyśmy się bez żadnego pożytku. Ze względu na te wartości podejmujemy się bowiem znoszenia trudów // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: