Cisza

42

fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: