Wysiłek

71

Kto poświęca się modlitwie, winien umacniać się przez wszelki wysiłek i czujność, cierpliwość, walkę duchową oraz trud ciała. Dzięki temu nie ustanie w modlitwie, nie pozwoli na błąkanie się myśli, ani też nie podda się zbytnio senności, zniechęceniu, niedbałości i bezładowi // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: