Królestwo Boże

67

Sam Pan zaś mówi: Królestwo Boże jest wewnątrz was. Fakt, że królestwo istnieje „wewnątrz”, cóż innego mógłby oznaczać, jeśli nie to, że w sercach na to zasługujących wyraźnie zaznacza się niebiańska radość Ducha? // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: