Radość

66

Jeśli stając do modlitwy, doznajesz radości większej niż wszystko inne, wówczas prawdziwie znalazłeś modlitwę // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: