Gadulstwo

65

Wspaniałość modlitwy nie polega na ilości, ale na jakości. Wskazują na to: perykopa o dwóch, którzy przyszli do świątyni, a także słowa: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: