Błogosławieni

62

Błogosławiony umysł, który, modląc się bez rozproszenia, doznaje coraz głębszego pragnienia Boga. Szczęśliwy jest umysł, który w czasie modlitwy stał się wolny od materii i ubogi // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: