Intensywna modlitwa

59

W czasie wewnętrznego zamętu, używaj krótkiej, ale intensywnej modlitwy. Jak chleb jest pokarmem dla ciała, a cnota dla duszy, tak i duchowa modlitwa jest pokarmem umysłu // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: