Aniołowie

56

Wiedz, że święci aniołowie zachęcają nas do modlitwy i razem z nami stają do niej, radując się i modląc za nas. Jeżeli więc jesteśmy niedbali i dopuszczamy myśli przeciwne, gniewamy ich bardzo // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: