Pokój

53

Stań na straży swojego serca, a więc podczas modlitwy strzeż od wyobrażeń swego umysłu, by mógł on trwać w pokoju, jaki jest mu właściwy. Wówczas Ten, który lituje się nad niewiedzącym, nawiedzi również ciebie, i otrzymasz najznakomitszy dar modlitwy // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: