Rozproszenia

49

Kiedy się modlisz, usilnie czuwaj nad swoją pamięcią, by nie podsuwała ci własnych myśli, ale pomagała ci czynić to świadomie. W czasie modlitwy bowiem, umysł ze swej natury łatwo daje się zawładnąć przez pamięć // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: