Za innych

48

Dobrze jest modlić się nie tylko o własne oczyszczenie, lecz także za cały rodzaj ludzki, by w ten sposób naśladować postępowanie aniołów // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: