Modlitwa

47

Módl się najpierw o oczyszczenie z namiętności, następnie o wyzwolenie z niewiedzy i zapomnienia, wreszcie, z wszelkiej pokusy i opuszczenia // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: