Zarażaj dobrem

45

Co jest dobrego poza Bogiem? Pozostawmy Mu więc wszystko, co nas dotyczy, a naprawdę będzie nam dobrze. Kto bowiem jest dobry, obdarza dobrem także innych // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: