Dobro

44

I tak w każdej sprawie proś Boga, by spełniła się Jego wola. Pragnie On bowiem dla twojej duszy dobra i pożytku, których ty nie zawsze szukasz // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: