Przebacz

41

Ci, którzy gromadzą w sobie urazy i smutki, i chcą się modlić, podobni są do czerpiących wodę po to, by wlać ją do dziurawego dzbana // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: