Pokora

39

Jeśli chcesz modlić się jak należy, w każdej chwili wyrzekaj się samego siebie, a gdy musisz znosić liczne utrapienia, przyjmij je dla dobra modlitwy // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: