Myśli

35

Dlaczego więc ty, pragnąc zobaczyć Tego, który jest ponad wszelką myślą i zmysłami, nie miałbyś najpierw wyzbyć się wszelkiej namiętnej myśli? // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: