Organizacja

30

Nie miej, mój synu, żadnej chwili próżnej i pustej za dnia ani w nocy. Musisz czuwać, by łatwiej uniknąć grożącej pokusy // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: