Pokora

27

Ty zaś, synu, gdy chcesz modlić się do Pana, zachowaj pokorę przed Jego obliczem i nie proś o nic, domagając się nagrody za twe zasługi. A jeśli masz świadomość, że spełniłeś jakiś dobry uczynek, raczej ukryj go, by za twe milczenie Pan wielokrotnie cię wynagrodził // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: