Bojaźń

25

Co jest właściwe dla chrześcijanina? Oczyścić się we krwi Chrystusa z wszelkich brudów ciała i ducha, i wciąż dopełniać własnego uświęcenia, postępując w bojaźni Bożej1 i miłości Chrystusa // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: