Pokój

26

A jeśli jako człowiek wpadniesz w gniew, bacz, aby twe wzburzenie nie trwało dłużej, niż do zachodu słońca. Szybko przywróć w sobie pokój i wyrzuć z duszy wszelką złość // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: