Nie rozpraszaj się

23

Trzeba być przekonanym, że przed oczyma ma się samego Boga. Jeżeli bowiem ktoś patrzy na władcę albo na swego przełożonego, podczas rozmowy nie rozprasza wzroku // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: