Świadomość

20

Rozproszenie powstaje z opieszałości umysłu, który nie zajmuje się tym, co konieczne. Umysł zaś jest leniwy i niedbały, gdy nie wierzy w obecność Boga, który przenika serca i nerki. Jeśli bowiem wierzyłby, zapewne starałby się wypełnić słowa: Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, bo On jest po mojej prawicy, abym się nie zachwiał // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: