Czas

18

Wszystko ma swój czas. Jest przeznaczony czas na modlitwę i odmawianie psalmów, jak też na inne działanie // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: