Strój duchowny

7

z książki „Ojca Leona słów kilka”