Nic trudnego

4

z książki „Ojca Leona słów kilka”