Uważaj na siebie

14

Z wielką czujnością winniśmy strzec naszego serca, nie tylko po to, by uniknąć rozproszenia myśli o Bogu czy też skalania pamięci o Jego cudach próżnymi wyobrażeniami. Także po to, aby zachować nieustanną i czystą pamięć, a dzięki temu nie rozstawać się ze świętymi myślami o Bogu // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: