Jedność małżeńska

3

z książki „Ojca Leona słów kilka”