Chwal Pana

12

Oznacza to, że myśl o Bogu, raz zrodzona i uformowana w głębi naszego wnętrza, może być nazywana chwałą Bożą, zawsze przebywającą w duszy. Człowiek gorliwy, według słów Apostoła, wszystko może czynić na chwałę Bożą. Każde więc dzieło, każde słowo i poruszenie umysłu mogą stanowić formę wysławiania Boga // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: