Artyzm Boga

10

Kiedy bacznym okiem spojrzysz na niebo i ogarniesz piękno gwiazd, skieruj modlitwę do Pana, wielkiego artysty wszechświata, i oddaj cześć Temu, który w swej mądrości to wszystko stworzył // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: