Nadzieja

4

więcej możesz znaleźć w „Regule” św. Benedykta